CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

de Penyafort

INFORMACIÓ

INFORMACIO CURS 2018/19

ver:  todos / resumen

INFORMACIO I MATRICULA CURS 2018/19

Posted by Administrador on 15 Ee febrero Ee 2013 a las 3:45 Comments comentarios (1)

 

Curs 2018/19 1r trimestre

Calendari de matriculació

Del 4 al 10 de setembre


Per l’alumnat de continuïtat i de les persones admeses en el procés de preinscripcions.

Matí: De 10 a 13h.

Tarda (excepte divendres 7 de setembre): 16 a 19h.


Matriculació al GES - Graduat en Educació Secundària-.

CALENDARI I HORARI DE MATRICULACIÓ GES (Graduat Educació Secundària) per l’alumnat de continuïtat i de les persones admeses en el procés de preinscripcions.

Tarda: De 16 a 19h. (excepte divendres 7 de 10 a 13h.)


CALENDARI I HORARI DE MATRICULACIÓ VACANTS

12, 13, 14 i 17 de setembre

Matí: De 10 a 13h.

Tarda (excepte divendres 7 de setembre): 16 a 19h.GES (GRADUAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

12,13 i 17 setembre de 16 a 19h. El dia 14 de 11 a 13h.


Documentació que cal presentar:


En tots els casos:

Original del DNI, NIE o passaport de l’alumne.

Original de la TIS (targeta d’identificació sanitària).

Certificat original de qualificacions dels cursos de l’ESO realitzats si s’han cursat.

Sol·licitud i fitxa correctament emplenades (documents disponibles al CFA Sants).

Títols acadèmics originals si es tenen (Graduat Escolar, FP1, etc).

Certificat de la prova d’accés a CFGM si es té aprovada.


En cas de que l’alumne sigui major d’edat:


-Fitxa correctament emplenada i signada (la lliura el CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort el dia de la matriculació.

-Original i fotocòpia del DNI o NIE.

-Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària).

-Títols acadèmics originals i fotocòpia o certificat original del centre d’estudis on constin els períodes,

cursos i qualificacions realitzades. (Els butlletins de notes NO serveixen).


En cas de que l’alumne sigui menor d’edat (només en els casos que estableix la normativa actual):


-Sol·licitud correctament emplenada i signada del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a.

(La lliura el CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort)

-Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.

-Fotocòpia del DNI o NIE del pare, la mare o tutor/a que signi els documents.

-Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.

-Si és el cas, certificació del PQPI amb qualificació final, original i fotocòpia.

-Llibre o llibres d’escolaritat, originals i fotocòpia.

En cas de no tenir el llibre o llibres d’escolaritat un certificat original del centre d’estudis on constin els

cursos i qualificacions (els butlletins de notes NO serveixen).


El dia de la matrícula es realitzarà abans una entrevista a l’alumne per tal d’explorar els seus interessos i competències.


Molt important:

Per tal de poder efectuar la matrícula és imprescindible portar el dia de la matrícula tota la documentacio requerida.

L’alumne que es matriculi a GES I ha de realitzar obligatòriament les Proves d’avaluació Inicial (PAI) per tal de

comprovar si assumeix els continguts mínims i si és el cas, per que acrediti mòduls i/o àmbits de GES I.

Les vacants s’adjudicaran per ordre d’arribada.


Data de les PAI: 18 de setembre de 16 a 19hs


- De 16-17h. Àmbit Social.

- De 17-18h. Àmbit Científic.

- De 18-19h. Àmbit Comunicació.DESPESES DEL CURS:


La matrícula és gratuïta.

25€ per trimestre en concepte de material. Aquest import inclou tots els dossiers i materials dels mòduls.

SORTIDES

Posted by Administrador on 1 Ee diciembre Ee 2012 a las 14:35 Comments comentarios (0)


17/10/2017: Sortida a la Pobla de Lillet.

22/01/2018: Sortida al Palau de la Música.

21/02/2018: Sortida a Vic.

14 al 17/05/2018: Sortida fi de curs a Sud frança i Empordà.

1 al 5/06/1018: Setmana Cultural.

DIES DE LLIURE DISPOSICIO

Posted by Administrador on 1 Ee diciembre Ee 2012 a las 14:30 Comments comentarios (0)

07 de desembre de 2017

12 de febrer de 2018

30 d'abril de 2018

CALENDARI ESCOLAR

Posted by Administrador on 1 Ee diciembre Ee 2012 a las 13:10 Comments comentarios (0)

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2017-2018

19/09/2017: Inici de classes

Del 23 de desembre del 2017 al 8 de gener del 2018: Vacances de Nadal

Del 24 de març al 02 d'abril  del 2018: Vacances de Setmana Santa

21 de juny del 2017: Acaben les classes


Rss_feed