CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

de Penyafort

Oferta formativa


Llengua catalana   
nivells I / II

Llengua castellana

nivell I/II

Llengua anglesa
nivells I / II / III

Informàtica
COMPETIC inicial
COMPETIC I
COMPETIC II
      
Cicle de formació instrumental

Nivell II   -   Neolectors  
Nivell III  -   Certificat d'estudis primaris

Graduat Educació Secundària
GES I
  tarda
GES II tarda