CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

de Penyafort

TRETS D’IDENTITAT I FINALITATS EDUCATIVES

1.- El CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort és una escola pública, al servei de les persones adultes que vulguin adquirir els coneixements d’Ensenyaments Inicials i bàsics, l'etapa instrumental,  preparació per a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, GES (Graduat en Educació Secundària) i Competències per a la Societat de la Informació. Tots els cursos de manera presencial, en torns de matí, tarda i vespre.

2.- Aquesta escola atorga una gran importància als procediments i vies de comunicació interna i externa, que garanteixen l’ús democràtic de la informació i la participació responsable.

3.- L’escola entén l’educació com un fet que engloba els diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumne, i posa els mitjans al seu abast per tal de potenciar-los.

4.- L’escola és una mostra de la societat plural en valors i idees. Creiem que la funció essencial és fomentar la convivència sense perdre una actitud crítica envers el món que ens envolta.